Часть 1     Часть 2     Часть 3     Часть 4   

Таблица 1Таблица 1
AND F T U F T U
F F F
F T U
F U U

Таблица 1 Таблица истинности AND- Начало - - Назад - - Вперед -